corrosion test คืออะไร Salt Spray Test เป็นอย่างไร

corrosion test

corrosion test คือ การทดสอบการกัดกร่อนและในวันนี้เราจะพูดถึงการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีที่เรียกว่า Salt Spray Test อุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าจำนวนมาก วัสดุที่นำมาผลิตส่วนใหญ่มักเป็นโลหะ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ผลิตขึ้นถูกใช้งานหนักเบาแตกต่างกันออกไป การนำวัสดุไปแปรรูปเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หากไม่มีการทดสอบที่ได้มาตรฐานก็อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสินค้าพวกชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์หรือแม้แต่วัสดุก่อสร้างต่างๆ ถูกผลิตขึ้นจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ การทดสอบการกัดกร่อนเป็นสิ่งสำคัญช่วยทำให้เรารู้ว่าอุปกรณ์นั้นมีข้อมูลทางเทคนิคอะไรบ้างและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ด้วยการทดสอบการกัดกร่อน (corrosion test) โดยวิธี  Salt Spray Test  หรือการกัดกร่อนไอเกลือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทดสอบการกัดกร่อนที่ในปัจจุบันได้รับความนิยม การทดสอบเหล่านี้ทำให้รู้ว่าโลหะนั้นสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกและง่ายต่อการเกิดสนิมหรือไม่ อย่างไร เป็นข้อมูลที่ทำให้โรงงานสามารถเลือกได้ง่ายขึ้นว่าจะนำวัสดุใดมาใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด การทดสอบการกัดกร่อน (corrosion test) ด้วยวิธี  Salt Spray Test  การกัดกร่อนไอเกลือหรือการกัดกร่อนหมอกเกลือเป็นวิธีการทดสอบโลหะว่าทนทานต่อการเกิดสนิมเพียงใด วิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศการทดสอบเป็นการจำลองเพื่อเร่งให้เกิดการกัดกร่อนตามมาตรฐานที่ได้กำหนดเอาไว้ ทุกกระบวนการจะถูกทดสอบในห้องแลปหรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงตู้ทดสอบที่แน่นหนาได้รับมาตรฐานในระดับสากลสามารถแบ่งการทดสอบการกัดกร่อน  Salt Spray Test  ออกเป็น 3 วิธีได้แก่   1.CASS หรือ Copper Accelerated Acetic Acid Salt Spray เป็นวิธีการตรวจสอบแบบขั้นสูงมักใช้ทดสอบกับชิ้นงานที่ทนต่อการกัดกร่อนสูงเป็นพิเศษจะมีการเติมสารละลายกรดลงไปพร้อมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เห็นผลการทดสอบที่ชัดเจน อุณหภูมิตู้อบที่ใช้กับวิธีนี้จะต้องเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าวิธีอื่นๆ […]