ข้อดีของโกดังให้เช่าในชลบุรี

โกดังให้เช่าในชลบุรี

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวง และจังหวัดชลบุรีก็เต็มไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายหลายแห่ง ทำให้จังหวัดนี้มีผู้ประกอบการมาลงทุนจำนวนมากและหลากหลายประเภท เนื่องด้วยความพร้อมของจังหวัดชลบุรีที่มีมาก ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ ผู้กระกอปการน้อยใหญ่ มารวมตัวกันอยู่ที่นี่จำนวนมาก  

1.ชลบุรีเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ มีมากมายหลายประเภทรวมตัวกันอยู่ในจังหวัดนี้จนเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมากมายหลายแห่ง เมื่อโรงงานมีอยู่มาก โกดังให้เช่าในชลบุรีก็มีมากขึ้นตามไปด้วย การที่มีโกดังให้เช่าเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันเรื่องทำเล และราคาของโกดังเป็นจำนวนมาก ส่งผลดีกับผู้เช่าที่สามารถเลือกโกดังที่ดีและเหมาะสมได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

2.ชลบุรีมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC  

ชลบุรีเป็นหนึ่งใน 3 จังหวัด อันได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ที่ถูกผลักดันเพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์การทางเศรษฐกิจระดับโลก โดยจะเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งพัฒนาระบบขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศไปพร้อมกันอีกด้วย ทำให้โกดังให้เช่าในชลบุรีมีโอกาสต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าต่างๆ 

3.ชลบุรีมีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเรื่องคมนาคมอยู่เรื่อย ๆ 

ชลบุรีนี้ยังได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ได้แก่ ระบบราง คือโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา) และ 3 ท่าเรือ, การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เพื่อให้มีระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation)  ทำให้โกดังให้เช่าในชลบุรีมีความสะดวกสบายมากเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคต 

4.ชลบุรียังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

ชลบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกผลักดันมาตลอดอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกกระตุ้นไม่แพ้กันคือเรื่องของการท่องเที่ยว การแสดงสินค้า รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้การเช่าโกดังในชลบุรีได้รับผลพลอยได้ในเรื่องนี้ไปด้วย เพราะนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ฐานลูกค้าจากที่อื่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

5.ชลบุรี เป็นศูนย์กลางเขตอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

  • เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: เมืองการบินภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern Airport City)เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์กลางการบิน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับนานาชาติ   
  • เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
  •  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital ParkThailand: EECd)  เพื่อขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data Hub) ของอาเซียน 

ถ้ามีโกดังให้เช่าที่ชลบุรีก็จะได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนของสิ่งเหล่านี้ด้วย นี่จึงเป็นข้อดีของการได้เช่าโกดังสินค้าในจังหวัดนี้ 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านของธุรกิจมาก ไม่ว่าจะเรื่องคมนาคม หรือการส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการ นักลงทุน ซับพลายเออร์ฯ ก็ล้วนหาได้จากที่นี่ ไม่แปลกใจเลยว่าด้วยศักยภาพและการส่งเสริมส่งต่างๆ ทำให้ชลบุรีเจริญเติบโตไปได้ไกลมาก การเช่าโกงดังที่ชลบุรีถือเป็นข้อดีของการเปิดโอกาสให้ธุรกิจอีกทางหนึ่ง